Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rádi bychom Vám představili naše pedagogy. Kontakty na ně naleznete v sekci kontakty.

 

Mgr. Alena Valentinovna Pinskaja PhD. (zakladatelka školy)

avpVystudovala divadelní kritiku a dějiny divadla na Ruské divadelní akademii v Moskvě, získala titul PhD. v oboru sociologie. Pro svou lásku k dětem a k vzdělávání a pro přesvědčení, že lze vzdělávat lépe a kvalitněji než ve státních školách, založila již v roce 1992 plně akreditovanou školu v Moskvě. Od roku 1999 působí tato škola v Praze, ale je dále navázána na partnerské školy v Moskvě.


Dále se vzdělává a účastní se mnoha konferencí, aby vzdělávací centrum Věda mělo co nejlepší zázemí v podobě mezinárodních kontaktů a sledovalo nové trendy v učení. Plně se účastní na každodenním životě školy. Za naši školu je ambasadorkou evropské asociace bilinguálních škol Via Light.
 

 

 

 

 

 

PhDr. Iva Novotná (ředitelka školy)

INVystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství - Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Markéta Těthalová (zástupce ředitelky)

MTVystudovala učitelství historie a společenských věd pro střední školy a druhé stupně základních škol na Technické univerzitě v Liberci a v současné době pokračuje v doktorském programu moderních československých dějin na Univerzitě Hradec Králové. Spolupracuje na mezinárodních historických projektech a snaží se popularizovat vědu. Na ZŠ VĚDA vyučuje dějepis, občanskou výchovu, vlastivědu a ICT.

"Historie je pro mne vším, stejně jako práce s dětmi - jsem skautská vedoucí a metody aktivního poznávání se snažím aplikovat i v naší škole. Jsem zastáncem moderních vyučovacích metod a domnívám se, že ve škole má své místo i technika."

Neustále se vzdělává a poznatky z kurzů a školení přenáší do každodenního života školy. Mezi její koníčky patří právě skauting, vodáctví a reenactment - účastní se rekonstrukcí historických událostí.

 

 


 

Mgr. Eva Baranová (ZE, DĚ, ČJ)

EBNa ZŠ VĚDA učí na druhém stupni zeměpis. Nejvíce jí zajímá geografie člověka - tzv. "human geography" jejíž hlavní součástí je politická a sociální geografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Blecha (FY)

 

Mgr. Tatiana Denisova (dvojjazyčný asistent)

Abstdolventka pedagogické fakulty, aprobace fyzika, informatika a výpočetní technika. V současné době studuje jako TRIZ- pedagog (Metodika TRIZ - Tvorba a Řešení Inovačních Zadání). Pracuje jako učitelka matematiky a logiky i jako lektorka LEGO pro děti (instructor LEGO education). Ráda dělá děti šťastnými. Рomáhá jim s jejich vlastními objevy. A pomáhá jim vidět svět z různých stran. Při výuce dětí používá vzdělávací hry. Souhlasí se Sokratem: "V každém člověku je slunce. Nechte ho svítit." V každém dítěti je slunce! Stačí mu pomoci, dát mu lesk."

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Hawigerová (BI)

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích - obor Biologie – Tělesná výchova. Po promoci začala učit na Jedenáctileté střední škole ve Vimperku. Pracovala zároveň jako trenérka oddílu sportovní a moderní gymnastiky TS Šumavan Vimperk.

 

Bc. Hana Kadrnožková (ČJ, ČJC, OV)

HKStudentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na ZŠ Věda učí Český jazyk a Vlastivědu. 

"Poprvé jsem s dětmi začala pracovat ve skautu. Zde jsem hodně získala a přišla na to, že by mě velmi bavilo předávat dětem to, co jsem se naučila. Zapojila jsem se do projektu Kmotři při dětských domovech a později pomáhala připravovat projekt EDISON, který seznamuje děti ve škole s multikulturním prostředím a učí je vzájemnému porozumění. 

Moje oblíbené místo jsou antikvariáty, kde ráda pročítám staré knížky, ve kterých můžeme najít plno nadčasových myšlenek. Mezi moje další koníčky patří tanec a poznávání památek a jejich historie."

 

 

 


 

 

Mgr. Zora Karvánková (CHE)

zkAbsolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů chemie a biologie pro ZŠ i SŠ. Postgraduálně vystudovala specializační studium Školní metodik prevence na Pedagogické fakultě UK. Na ZŠ VĚDA učí na druhém stupni chemii.

„Neumím si představit neučit. A už vůbec si neumím představit učit něco jiného než přírodní vědy. Je v nich mnoho neodhalených tajemství, které stojí za to odkrýt. Přírodní vědy nás učí pokoře, trpělivosti v objevování a logickému myšlení. Jen přes pochopení přírodních zákonitostí můžeme předat naši planetu potomkům nezničenou“.

Mezi její záliby patří čtení beletrie i novinek z oboru. Ráda chodí do kina a divadla. Ve volném čase ráda zaměstnává i ruce a něco tvoří.

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Janovská (MA)

Mgr. Gabriela Janovská Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě učitelství II. stupně, aprobace M – ZPV. Ve své praxi pracovala jako učitelka matematiky, dílen, zeměpisu, tělesné výchovy a FIE . Absolvovala studium řídících pracovníků ve školství. Dále pracovala na postu zástupkyně ředitele fakultní základní školy , ředitelky soukromé základní školy, a ředitelky státní základní školy s mateřskou školou . Několik let pracovala jako samostatný referent pro vzdělávání v základním školství na MŠMT. Je zakládající členkou Asociace ředitelů základních škol ČR a autorkou vzdělávacího projektu„3+3+3“. Při jeho přípravě a realizaci spolupracovala s Pedagogickou fakultou v Ostravě. Podílela se na realizaci projektu ČOV - Olympiáda dětí a mládeže ČR. V současné době vyučuje matematiku na zdejší škole.

 

Mgr. Tatjana Kopytova (MA)

TKAbsolventka vysoké školy fakulty pedagogické, aprobace matematika.

Pracovala ve škole č. 523 v Moskvě, podle vzdělávacího programu “Matematika a logika v základní škole“, soustředí se na rozvoj logiky u dětí a osvojování informačních technologií v hodinách matematiky. Zároveň vyučovala matematiku v pedagogickém lyceu. V současné době pracuje ve škole Věda jako učitelka matematiky.

„Mám velmi ráda svoji aprobaci, matematiku a domnívám se, že nelze pouze zahltit žáky novými poznatky, ale vysvětlit je a vzbudit v žácích lásku k matematice. Pro mě je velmi důležité ne to, co předávám, ale jak to předávám….“

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Lánská (první stupeň)

LLVystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK , obor učitelství , v současné době studuji tamtéž rozšiřující studium Dějepis pro 2.stupeń ZŠ a SŠ. Jsem odborník a coach v oblasti osobního rozvoje a pořádám WS s řemeslnými a výtvarnými technikami.


Zajímám se i o světovou literaturu a české pohádky, zároveń mě baví i fyzika, moderní technologie a věda. 


V neposlední řadě jsou mou velkou vášní i děti, jejich prosperita, jejich celkový progres a rozvoj a také jejich radost ze života.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Elena Logacheva (RJ)

EL

V roce 1990 absolvovala Moskevský pedagogický institut s diplomem v ruském jazyce a literatuře. Pracovala jako učitelka na středních školách. V Praze spolupracuje s různými jazykovými školami. Své vzdělání dále rozšiřuje - dokončila například kurz Moskevské státní univerzity "výuka ruštiny jako cizího jazyka".

V Petrohradě absolvovala vzdělávací program "Příprava na státní maturitní zkoušku z ruského jazyka (s ohledem na specifika chyb žáků cizinců)."

Ve škole Věda vyučuje na druhém stupni a v jazykové škole. Připravuje rovněž k OGA a EGE zkouškám. 

Mezi její zájmy patří světová literatura a kinematografie, cestování a dějiny.

 

 

 

 

 

Bc. Jurij Pachtusov (psychologický pracovník)

JPStudent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: psychologie. V rámci svého profesního zájmu se zabývá bilingvismem a bikulturismem, zkoumáním identity bilingvního jedince a výchovou bilingvních dětí. Zaměřuje se na oblast kognitivně-behaviorální terapie s rozšířením o všímavost (MBCT) a na dětskou neuropsychologii. V budoucnu plánuje absolvovat kurz logoterapie a existenciální analýzy podle Viktora Frankla. Během svého studia na PF JU vyjel na partnerské univerzity ve Wuppertalu, kde studoval kognitivní psychologii, lingvistiku a němčinu. Má také zkušenost s doučováním angličtiny.

Pro studium psychologie se rozhodl proto, že ho fascinuje otázka rozvoje jazyka a myšlení, zejména dvou a více jazyků u jednoho jedince v podmínkách dvojjazyčnosti. Kromě toho ho celkově baví práce s dětmi, a proto se vydal cestou školního psychologa v česko-ruské škole.

Ve svém volném času rád cestuje, hraje na kytaru, a snaží se užívat si okamžiku tady a teď. 

 

 

 

Kateřina Řehová (český jazyk pro cizince)

KŘ

Studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Na ZŠ Veda učí fyziku, chemii, tělesnou výchovu, mediální výchovu a český jazyk pro cizince.

Vždy chtěla pomáhat lidem. Rozhodovala se tedy, zda bude zdravotní sestrou nebo učitelkou. 

"Jsem učitelka ... protože mám ráda děti a mladé lidi, ale také proto, že s nimi ráda trávím čas. Těší mě, že můžu pozorovat, jak se rozvíjejí, rostou a stávají se samostatnějšími, šikovnějšími, schopnějšími."

"Nejsem učitelka... Jsem ukazatelem směru. Moji učitelé ukázali směr mě a teď ho ukazuji já druhým."

"Jsem herec... Používám svůj hlas, pohyby, mimiku, kulisy. Denně hraji svým žákům před tabulí divadelní představení, ve kterém ožívají předměty,  obrázky, prožívají se emoce, dokonce můze být i zábava, a především jde o zamyšlění a poučení."

"Jsem kuchařkou... Umím vařit z vody :-) aneb improvozace je důležitá."

Říká se, že Ti, kdo učí, dávají druhým sami sebe darem. A tak Katka doufá, že svým vyučováním přispívá k tomu, aby se pro její žáky stal svět lepším místem.

 

Mgr. Natalyia Selivanova (dvojjazyčný asistent)

ns

Vystudovala pedagogickou fakultu, aprobace matematika a výpočetní technika. Pracovala ve škole v Karagandě, Kazachstánu. Na ZŠ Věda pracuje jako dvojjazyčný asistent - pomáhá žákům cizincům s adaptací na české školní prostředí. Rovněž pomáhá dětem s přípravou ke zkouškám z matematiky (gymnázia, SŠ a VŠ). Má dlouhé zkušenosti s vyučováním matematiky ve všech věkových kategoriích. Mezi její zájmy patří cestování, rodina, kultura a světová literatura.

 

 

 

 

 

 

 


Tatiana Stolbunova (RJ)

tsVystudovala Moskevskou státní pedagogickou univerzitu a již 30 let pracuje ve školství. Působila na experimentální střední škole Akademie pedagogických věd v Moskvě a na ruských školách v zahraničí. Absolvovala kurzy ministerstva školství Ruské federace a ministerstva zahraničních věcí Ruska. "Hlavním úkolem, pro mě jako učitele, je naučit děti učit se, to znamená vytvářet takovou atmosféru dobré vůle, lásky a tvořivosti, aby dítě přicházelo na hodinu s touhou, cítilo se pohodlně, odcházelo s pocitem lehkosti a hrdosti."

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. MgA. Jana Johana Šmehlíková (ČJ, PV, TV, CJK, KP)

Studentka filozofické fakulty UK NV Mgr., katedra Pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky.

Studovala na Jazykové škole Jílek v Brně německý jazyk, divadelní fakultu JAMU Brno, kabinet Scénografie, absolvovala studium na fakultě výtvarných umění VUT Brno v ateliéru Environment, obor Konceptuální tendence a v ateliéru Intermédia, oboru intermediální tvorby, stáž v ateliéru Malby 3 fakulty výtvarných umění VUT Brno, studium v Anglické škole LITE - anglický jazyk, pedagogická fakulta UK NVV Mgr., KVV, učitelství VV a DU. pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvovala kurz AP s OMJ, působila také jako dvojjazyčný asistent zejména SPU – sociokulturně odlišné prostředí žáků, školní asistent, netřídní učitel anglického jazyka pro 1. a 2. stupeň, třídní učitel aj.

 

Mgr. Olga Toman - Troitskaya (AJ)

OTAbsolventka fakulty cizích jazyků Státní pedagogické university v Jaroslavli má dlouhodobé a intenzivní zkušenosti s vyučováním anglického a německého jazyka ve všech věkových kategoriích. Připravuje žáky na odborné i státní zkoušky, vydala publikaci, která se tomuto tématu věnuje. Olga je svědomitá, neustále se vzdělává, absolvovala celou řadu kurzů na univerzitách v Petrohradě a v Anglii (Eastbourne 2002, Southbourne 2011, Chester of Universty 2014).

Během studií se angažovala v univerzitním sboru a vyhrála hlavní cenu za píseň na festivalu  We Speak English v roce 2002. Překládala a přednášela na International Festival of Contemporary Dance - The Art Of Movement.

Mezi její záliby patří filozofie, teologie, jóga, historie a architektura starověkého Ruska a psychologie.

 

 

 

 

Mgr. Ivo Voříšek (první stupeň)

ivAbsolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové, obor učitelství 1. stupně základních škol s HV.

Třicet let jsem učitelem - převážně v 1.-3.ročníku, z toho devět let ředitelem malotřídních škol a dva roky zástupce ředitele plně organizované školy v Praze.

Zájmy: rodina, hudba, literatura a film, kultura, cestování, sudoku.

Tvůrce školního projektu "Startujeme společně", zaměřeného na výuku a práci s žáky s odlišným mateřským jazykem na předchozí škole.

Dlouhodobě spolupracuji s organizací "Křídla pro pěstouny" v Pardubickém kraji (víkendy, tábory).

 

 

 

 

Mgr. Dana Drahotská (lektorka jazykové školy)

draVystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze

"Výuka Češtiny pro cizince mi umožnila nový pohled na náš vlastní jazyk i kulturu. Pochopila jsem, jak je čeština bohatá a krásná, ale zároveň složitá. Snažím se studentům předat nejen základy gramatiky, ale i povědomí o naší kultuře a způsobu myšlení. Stejnou měrou obohacují i oni mě, s radostí sleduji jejich pokroky a chuť se učit."

Zájmy: četba, cestování, historie, kreativní tvorba

 

 

 

 

 

Christopher Egner (lektor jazykové školy)

egnChristopher, nebo pro naše žáky zkráceně Chris, je rodilý mluvčí ze Spojených států amerických. Do svých lekcí vždy přináší nadšení a zápal pro věc, snaží se motivovat všechny, ne jen ty nejrychlejší. Má mnohaleté zkušenosti s výukou kroužků v angličtině. Je znamenitý kuchař a pekař, proto jsou všechny naše školní projekty a oslavy plné těch nejlepších dortů. Při konverzačních cvičeních dbá i na gramatickou správnost a jeho témata nikdy nejsou povrchní, ba naopak - vždy jdou do hloubky problému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Karolína Hlaváčková (lektorka jazykové školy)

KHVystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 

"Čeština byl vždycky můj nejoblíbenější předmět, proto když jsem si měla vybrat mezi žurnalistikou a češtinou pro cizince, rozhodla jsem se rozšířit si obzory a naučit se nahlížet na svůj rodný jazyk očima cizince. To se ukázalo jako správné rozhodnutí, které mi dalo možnost vzdělávat skvělé studenty, jejichž úspěchy ve zdolávání češtiny jako cizího jazyka dělají mou práci opravdovou radostí."

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vlasta Hofmannová (lektorka jazykové školy)

Vystudovala PF UK Praha, obor český jazyk. Dlouhodobě pracovala jako manažer kulturních projektů, Cena Thálie, restaurování Tiziánova obrazu v Kroměříži, oblastní profesionální divadla v Praze, provázela cizince po kulturních památkách v Praze i ČR, apod. 
 
Pracovala jako pedagog na UK a vyučovala češtinu  cizince z více než z třiceti zemí světa.
Učila všechny věkové kategorie, od předškoláků až po dospělé. V současné dobé vyučuje češtinu studenty, kteří ukončili ve své zemi střední školu a chtějí studovat na českých vysokých školách.

 

Mgr. Zittová Klára

V současnosti dokončuji studium na FF UK v oborech Český jazyk a literatura a Francouzská filologie. Po dvouměsíční stáži ve Francii (2014, Lycée Saint-Louis, Saumur) pro mě bylo studium francouzštiny jednoznačnou volbou, stejně tak jako český jazyk, který byl vždy mojí vášní. Ráda se pohybuji ve vícejazyčném a multikulturním prostředí, proto jsem začala učit češtinu jako cizí jazyk v individuálních a skupinových kurzech pro děti i dospělé. Zkušenosti s dětmi mám i z letních táborů. Do budoucna bych si ráda rozšířila obzory magisterským studiem zaměřeným přímo na výuku češtiny jako cizího jazyka. Kromě dalšího zdokonalování francouzštiny angličtiny bych se ráda začala učit další cizí jazyky.