Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rádi bychom Vám představili naše pedagogy. Kontaktovat je můžete pomocí školního e-mailu ve tvaru prijmeni@zsveda.cz

 

Mgr. Alena Valentinovna Pinskaja PhD. (zakladatelka školy)

avpVystudovala divadelní kritiku a dějiny divadla na Ruské divadelní akademii v Moskvě, získala titul PhD. v oboru sociologie. Pro svou lásku k dětem a k vzdělávání a pro přesvědčení, že lze vzdělávat lépe a kvalitněji než ve státních školách, založila již v roce 1992 plně akreditovanou školu v Moskvě. Od roku 1999 působí tato škola v Praze, ale je dále navázána na partnerské školy v Moskvě.


Dále se vzdělává a účastní se mnoha konferencí, aby vzdělávací centrum Věda mělo co nejlepší zázemí v podobě mezinárodních kontaktů a sledovalo nové trendy v učení. Plně se účastní na každodenním životě školy. Za naši školu je ambasadorkou evropské asociace bilinguálních škol Via Light.
 

 

 

 

 

PhDr. Iva Novotná (ředitelka školy, ČJ)

INVystudovala na Lomonosově univerzitě v Moskvě a na Karlově univerzitě v Praze. Studium Ekonomiky a tržního hospodářství - Univerzita Pittsburg.

Autorka metodologických studií a pracovních listů: výuka žáků – cizinců v české škole, příprava a výuka předškoláků – cizinců do školy. Spolupráce s nakladatelstvím Aladin.

Od roku 1996 pracuje jako soudní znalec a tlumočník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Markéta Těthalová (zástupce ředitelky; DĚ, OV, ICT)

MTVystudovala učitelství historie a společenských věd pro střední školy a druhé stupně základních škol na Technické univerzitě v Liberci a v současné době pokračuje v doktorském programu moderních československých dějin na Univerzitě Hradec Králové. Spolupracuje na mezinárodních historických projektech a snaží se popularizovat vědu. Na ZŠ VĚDA vyučuje dějepis, občanskou výchovu, vlastivědu a ICT.

"Historie je pro mne vším, stejně jako práce s dětmi - jsem skautská vedoucí a metody aktivního poznávání se snažím aplikovat i v naší škole. Jsem zastáncem moderních vyučovacích metod a domnívám se, že ve škole má své místo i technika."

Neustále se vzdělává a poznatky z kurzů a školení přenáší do každodenního života školy. Mezi její koníčky patří právě skauting, vodáctví a reenactment - účastní se rekonstrukcí historických událostí.

 

 


 

Mgr. Eva Baranová (ZE, DĚ, ČJ)

EBNa ZŠ VĚDA učí na druhém stupni zeměpis. Nejvíce jí zajímá geografie člověka - tzv. "human geography" jejíž hlavní součástí je politická a sociální geografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svitlana Cvikl (dvojjazyčná asistentka)

scVystudovala obor učitelství 1. stupně na Umanské univerzitě (Ukrajina). Na základní škole pracuje jako dvojjazyčný asistent pedagoga. Jejím cílem je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, aby se mohli efektivně a plynule zapojit do českého vzdělávacího systému.

"Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Nejvíce mě těší a je pro mě odměnou, když dostanou děti, o které se starám, jedničky a něco si zapamatují. Když mají radost ony, mám radost i já," říká paní Svitlana.

Ve volném čase ráda chodí na procházky, pěstuje květiny a čte knihy.

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Cizkova (asistentka pedagoga, konverzace AJ)

VCVystudovala gymnázium se zaměřením na pedagogiku a psychologii. Po zakončení studia emigrovala do USA (Los Angeles California).Věnuje se činnosti s dětmi s OMJ a SVP. Mimo jiné působí na naší škole jako rodilý mluvčí anglického jazyka. Věnuje se práci s dětmi ze sociálně odlišného a multikulturního prostředí.

Má ráda historii, literaturu a psychologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslava Danieolová (první stupeň)

MD

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor speciální pedagogika pro učitele. Mimo to absolvovala celou řadu akreditovaných kurzů a seminářů, zaměřuje se na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Je vedoucí předmětové komise na prvním stupni a působí jako mentorka pro začínající učitele na prvním stupni.

Na 1. stupni učí český jazyk, matematiku, vlastivědu a pracovní činnosti.

Mezi její zájmy patří sport, hudba, literatura a celá řada výtvarných aktivit.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tatiana Denisova (asistentka pedagoga)

tdAbsolventka Luhanské státní  vysoké školy pedagogické T.H. Ševčenka Vychodoukrajinské univerzity, aprobace fyzika, informatika a výpočetní techniky.  

Mimo to, v ČR absolvovala Vzdělávací program pro asistenty pedagoga pro děti a žáky s OMJ. (akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání ped.pracovníků)  a celou řadu  kurzů a seminářů, zaměřených  se na práci s dětmi s OMJ.

Ráda dělá děti šťastnými. Рomáhá jim s jejich vlastními objevy a rozvojem. Pomáhá jim vidět svět z různých stran. Při výuce dětí používá vzdělávací hry a metodiky.

Mezi její zájmy patří umění,  hudba,  tance, cestování. Ráda chodí na procházky, pěstuje květiny.

 

Mgr. Dana Drahotská (první stupeň, lektorka jazykové školy)

draVystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze

"Výuka Češtiny pro cizince mi umožnila nový pohled na náš vlastní jazyk i kulturu. Pochopila jsem, jak je čeština bohatá a krásná, ale zároveň složitá. Snažím se studentům předat nejen základy gramatiky, ale i povědomí o naší kultuře a způsobu myšlení. Stejnou měrou obohacují i oni mě, s radostí sleduji jejich pokroky a chuť se učit."

Zájmy: četba, cestování, historie, kreativní tvorba

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Hawigerová (BI)

EHVystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích - obor Biologie – Tělesná výchova. Po promoci začala učit na Jedenáctileté střední škole ve Vimperku. Pracovala zároveň jako trenérka oddílu sportovní a moderní gymnastiky TS Šumavan Vimperk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Olexander Chernetskiy PhD. (asistent pedagoga)

OCHVystudoval Charkovskou státní pedagogickou univerzitu, právnickou fakultu (Ukrajina). Po ukončení pracoval jako pedagog. V roce2008 získal titul PhD. v oboru právo. Je autor a spoluautor učebnic pro studenty a vědecké pracovníky.

Více než 15 let pracuje ve školství. Pracuje jako lektor Mentalní aritmetiky pro děti a dospělé. Tato metoda podporuje intelektuální rozvoj a její praktikování rozšiřuje mentální kapacitu, dovednosti žáků, trénuje rychlost přijímání a zpracování informací.

Rád pomáhá dětem objevovat a rozvíjet jejich talenty.

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Hana Kadrnožková (ČJ, ČJC, OV)

HKStudentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na ZŠ Věda učí Český jazyk a Vlastivědu. 

"Poprvé jsem s dětmi začala pracovat ve skautu. Zde jsem hodně získala a přišla na to, že by mě velmi bavilo předávat dětem to, co jsem se naučila. Zapojila jsem se do projektu Kmotři při dětských domovech a později pomáhala připravovat projekt EDISON, který seznamuje děti ve škole s multikulturním prostředím a učí je vzájemnému porozumění. 

Moje oblíbené místo jsou antikvariáty, kde ráda pročítám staré knížky, ve kterých můžeme najít plno nadčasových myšlenek. Mezi moje další koníčky patří tanec a poznávání památek a jejich historie."

 

 

 


 

 

Mgr. Zora Karvánková (CHE)

zkAbsolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů chemie a biologie pro ZŠ i SŠ. Postgraduálně vystudovala specializační studium Školní metodik prevence na Pedagogické fakultě UK. Na ZŠ VĚDA učí na druhém stupni chemii.

„Neumím si představit neučit. A už vůbec si neumím představit učit něco jiného než přírodní vědy. Je v nich mnoho neodhalených tajemství, které stojí za to odkrýt. Přírodní vědy nás učí pokoře, trpělivosti v objevování a logickému myšlení. Jen přes pochopení přírodních zákonitostí můžeme předat naši planetu potomkům nezničenou“.

Mezi její záliby patří čtení beletrie i novinek z oboru. Ráda chodí do kina a divadla. Ve volném čase ráda zaměstnává i ruce a něco tvoří.

 

 

 

 

Mgr. Tatjana Kopytova (MA)

TKAbsolventka vysoké školy fakulty pedagogické, aprobace matematika.

Pracovala ve škole č. 523 v Moskvě, podle vzdělávacího programu “Matematika a logika v základní škole“, soustředí se na rozvoj logiky u dětí a osvojování informačních technologií v hodinách matematiky. Zároveň vyučovala matematiku v pedagogickém lyceu. V současné době pracuje ve škole Věda jako učitelka matematiky.

„Mám velmi ráda svoji aprobaci, matematiku a domnívám se, že nelze pouze zahltit žáky novými poznatky, ale vysvětlit je a vzbudit v žácích lásku k matematice. Pro mě je velmi důležité ne to, co předávám, ale jak to předávám….“

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Lánská (první stupeň)

LLVystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK , obor učitelství , v současné době studuji tamtéž rozšiřující studium Dějepis pro 2.stupeń ZŠ a SŠ. Jsem odborník a coach v oblasti osobního rozvoje a pořádám WS s řemeslnými a výtvarnými technikami.


Zajímám se i o světovou literaturu a české pohádky, zároveń mě baví i fyzika, moderní technologie a věda. 


V neposlední řadě jsou mou velkou vášní i děti, jejich prosperita, jejich celkový progres a rozvoj a také jejich radost ze života.

 

 

 

 

 

 

Bc. Kristýna Miklošková, DiS. (VV, PČ)

KMStudentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – dvouobor Výtvarná výchova a Pedagogika. Absolventka Vyšší odborné školy Václava Hollara, zaměření na interaktivní grafiku.  

Zájmy: umění, dějiny výtvarné kultury, interaktivní grafika, ilustrace, animace, artefiletika, arteterapie, četba, cestování   

„Studium na uměleckých školách mě postupně dovedlo do bodu, kdy nejhezčím zadostiučiněním v životě je, můžete-li veškeré poznatky a zkušenosti sdílet a předávat je dál. A komu jinému bychom měli svůj čas věnovat než právě dětem, které jsou jako nepopsaný list. Líbí se mi dětská zvídavost, kreativita a originalita myšlení, kterou děti vnáší do svého výtvarného projevu. V životě chci učit a nechat se učit. V dětských kresbách totiž nalezneme to nejčistší poznání.“ 

„Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.“  —  Antoine de Saint-Exupéry

 

 

Bc. Jurij Pachtusov (školní psycholog a výchovný poradce)

JPStudent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: psychologie. V rámci svého profesního zájmu se zabývá bilingvismem a bikulturismem, zkoumáním identity bilingvního jedince a výchovou bilingvních dětí. Zaměřuje se na oblast kognitivně-behaviorální terapie s rozšířením o všímavost (MBCT) a na dětskou neuropsychologii. V budoucnu plánuje absolvovat kurz logoterapie a existenciální analýzy podle Viktora Frankla. Během svého studia na PF JU vyjel na partnerské univerzity ve Wuppertalu, kde studoval kognitivní psychologii, lingvistiku a němčinu. Má také zkušenost s doučováním angličtiny.

Pro studium psychologie se rozhodl proto, že ho fascinuje otázka rozvoje jazyka a myšlení, zejména dvou a více jazyků u jednoho jedince v podmínkách dvojjazyčnosti. Kromě toho ho celkově baví práce s dětmi, a proto se vydal cestou školního psychologa v česko-ruské škole.

Ve svém volném času rád cestuje, hraje na kytaru, a snaží se užívat si okamžiku tady a teď. 

 

 

 

Jan Přibáň

jp„Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy studuji filosofickou antropologii. Zajímám se především o filosofii Immanuela Kanta, ekologickou etiku, prolínání společenských a přírodních věd a o filosofické základy moderní vědy (především fyziky). Kromě cizích jazyků, četby a trávení času v přírodě patří mezi mé zájmy a velké koníčky také hudba, jíž se od dětství věnuji.
Mým velkým koníčkem je však také má práce, totiž výuka (zejm. matematiky a fyziky), které se věnuji již několik let. Právě matematiku a fyziku (spolu s hudební výchovou) vyučuji na druhém stupni ZŠ Věda.“

 

 

 

Mgr. Natalyia Selivanova (asistentka pedagoga)

ns

Vystudovala pedagogickou fakultu, aprobace matematika a výpočetní technika. Pracovala ve škole v Karagandě, Kazachstánu. Na ZŠ Věda pracuje jako dvojjazyčný asistent - pomáhá žákům cizincům s adaptací na české školní prostředí. Rovněž pomáhá dětem s přípravou ke zkouškám z matematiky (gymnázia, SŠ a VŠ). Má dlouhé zkušenosti s vyučováním matematiky ve všech věkových kategoriích. Mezi její zájmy patří cestování, rodina, kultura a světová literatura.

 

 

 

 

 

 

 


Tatiana Stolbunova (RJ)

tsVystudovala Moskevskou státní pedagogickou univerzitu a již 30 let pracuje ve školství. Působila na experimentální střední škole Akademie pedagogických věd v Moskvě a na ruských školách v zahraničí. Absolvovala kurzy ministerstva školství Ruské federace a ministerstva zahraničních věcí Ruska. "Hlavním úkolem, pro mě jako učitele, je naučit děti učit se, to znamená vytvářet takovou atmosféru dobré vůle, lásky a tvořivosti, aby dítě přicházelo na hodinu s touhou, cítilo se pohodlně, odcházelo s pocitem lehkosti a hrdosti."

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. MgA. Jana Johana Šmehlíková (ČJ, PV, TV, CJK, KP)

Studentka filozofické fakulty UK NV Mgr., katedra Pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky.

Studovala na Jazykové škole Jílek v Brně německý jazyk, divadelní fakultu JAMU Brno, kabinet Scénografie, absolvovala studium na fakultě výtvarných umění VUT Brno v ateliéru Environment, obor Konceptuální tendence a v ateliéru Intermédia, oboru intermediální tvorby, stáž v ateliéru Malby 3 fakulty výtvarných umění VUT Brno, studium v Anglické škole LITE - anglický jazyk, pedagogická fakulta UK NVV Mgr., KVV, učitelství VV a DU. pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvovala kurz AP s OMJ, působila také jako dvojjazyčný asistent zejména SPU – sociokulturně odlišné prostředí žáků, školní asistent, netřídní učitel anglického jazyka pro 1. a 2. stupeň, třídní učitel aj.

 

Mgr. Olga Toman - Troitskaya (AJ)

OTAbsolventka fakulty cizích jazyků Státní pedagogické university v Jaroslavli má dlouhodobé a intenzivní zkušenosti s vyučováním anglického a německého jazyka ve všech věkových kategoriích. Připravuje žáky na odborné i státní zkoušky, vydala publikaci, která se tomuto tématu věnuje. Olga je svědomitá, neustále se vzdělává, absolvovala celou řadu kurzů na univerzitách v Petrohradě a v Anglii (Eastbourne 2002, Southbourne 2011, Universty of Chester 2014).

Během studií se angažovala v univerzitním sboru a vyhrála hlavní cenu za píseň na festivalu  We Speak English v roce 2002. Překládala a přednášela na International Festival of Contemporary Dance - The Art Of Movement.

Mezi její záliby patří filozofie, teologie, jóga, historie a architektura starověkého Ruska a psychologie.

 

 

 

 

Mgr. Filip Turbák (učitel tělesné výchovy, dvojjazyčný asistent)

ftAbsolvent fakulty tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě v Praze se specializací trenérství fotbalu.

Držitel UEFA "B" licence-trenér fotbalu. Trenér a vedoucí na sportovních a fotbalových kempech pro děti a mládež.

„Mou snahou je v dětech prohloubit, či vytvořit kladný vztah ke sportu a pohybu samotnému. Věřím, že prostřednictvím sportu se děti učí zásady fair-play, dodržování pravidel, komunikaci, disciplínu a další, pro život klíčové dovednosti.”  

 

 

 

Christopher Egner (lektor jazykové školy)

CHEChristopher, nebo pro naše žáky zkráceně Chris, je rodilý mluvčí ze Spojených států amerických. Do svých lekcí vždy přináší nadšení a zápal pro věc, snaží se motivovat všechny, ne jen ty nejrychlejší. Má mnohaleté zkušenosti s výukou kroužků v angličtině. Je znamenitý kuchař a pekař, proto jsou všechny naše školní projekty a oslavy plné těch nejlepších dortů. Při konverzačních cvičeních dbá i na gramatickou správnost a jeho témata nikdy nejsou povrchní, ba naopak - vždy jdou do hloubky problému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Karolína Hlaváčková (lektorka jazykové školy)

KHVystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 

"Čeština byl vždycky můj nejoblíbenější předmět, proto když jsem si měla vybrat mezi žurnalistikou a češtinou pro cizince, rozhodla jsem se rozšířit si obzory a naučit se nahlížet na svůj rodný jazyk očima cizince. To se ukázalo jako správné rozhodnutí, které mi dalo možnost vzdělávat skvělé studenty, jejichž úspěchy ve zdolávání češtiny jako cizího jazyka dělají mou práci opravdovou radostí."

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vlasta Hofmannová (lektorka jazykové školy)

Vystudovala PF UK Praha, obor český jazyk. Dlouhodobě pracovala jako manažer kulturních projektů, Cena Thálie, restaurování Tiziánova obrazu v Kroměříži, oblastní profesionální divadla v Praze, provázela cizince po kulturních památkách v Praze i ČR, apod. 
 
Pracovala jako pedagog na UK a vyučovala češtinu  cizince z více než z třiceti zemí světa.
Učila všechny věkové kategorie, od předškoláků až po dospělé. V současné dobé vyučuje češtinu studenty, kteří ukončili ve své zemi střední školu a chtějí studovat na českých vysokých školách.

 

Mgr. Elena Logacheva (lektorka jazykové školy)

EL

V roce 1990 absolvovala Moskevský pedagogický institut s diplomem v ruském jazyce a literatuře. Pracovala jako učitelka na středních školách. V Praze spolupracuje s různými jazykovými školami. Své vzdělání dále rozšiřuje - dokončila například kurz Moskevské státní univerzity "výuka ruštiny jako cizího jazyka".

V Petrohradě absolvovala vzdělávací program "Příprava na státní maturitní zkoušku z ruského jazyka (s ohledem na specifika chyb žáků cizinců)."

Ve škole Věda vyučuje na druhém stupni a v jazykové škole. Připravuje rovněž k OGA a EGE zkouškám. 

Mezi její zájmy patří světová literatura a kinematografie, cestování a dějiny.

 

 

 

 

 

Bc. Zittová Klára (lektorka jazykové školy)

kzPo dvouměsíční stáži ve Francii (2014, Lycée Saint-Louis, Saumur) pro mě bylo studium francouzštiny jednoznačnou volbou, stejně tak jako český jazyk, který byl vždy mojí vášní. Své bakalářské studium jsem absolvovala na UK z oborů Český jazyk a literatura a Francouzská filologie, v současnosti pokračuji ve studiu na katedře bohemistiky na UPOL. Ráda se pohybuji ve vícejazyčném a multikulturním prostředí, proto jsem začala učit češtinu jako cizí jazyk v individuálních a skupinových kurzech pro děti i dospělé. Zkušenosti s dětmi mám i z letních táborů. Kromě dalšího zdokonalování francouzštiny a angličtiny bych se ráda začala učit i další cizí jazyky.